Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

19.04.2016

Przyroda

Niezbyt korzystnie uwarunkowania przyrodnicze dla działalności gospodarczej - słabe gleby i mała zasobność w surowce mineralne - przyczyniły się do względnie małego antropogenicznego przekształcenia środowiska przyrodniczego gminy. Wysoka lesistość terenu ponad 52% (w kraju ponad 28%) spowodowała, iż podstawową funkcją lasów jest funkcja gospodarcza - pozyskiwanie drzewa z wyrębów. Na terenie gminy Rzepin występują następujące obszary i obiekty objęte ochroną przyrody:
  • Mokradła Sułowskie;
  • Ośniańska Rynna - obszar chronionego krajobrazu;
  • Dolina Ilanki;
  • użytki ekologiczne (10), m.in.
    • "Wokół Jeziora Ropienko";
    • "Oczko";
    • "Łaki";
    • "Pola";
    • "Nad Ilanką".
Fot. B.Lenard.JPG
Wtyczka Facebook