Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Odnawialne źródła energii

30.09.2016

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU OZE W GMINIE RZEPIN.

 
W ostatnich dniach mieszkańcy którzy wyrazili dalszą chęć uczestnictwa w programie OZE otrzymali drogą pocztową informację o obowiązkowym spotkaniu, które odbyło się 09.05.2017 r na Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rzepinie. Spotkanie dotyczyło wysokości podatku VAT i jego kwalifikowalności. Dodatkowo przedstawiono różne interpretacje podatkowe, oraz możliwe scenariusze dalszego rozwoju projektu.
Po spotkaniu przekazano mieszkańcom deklaracje, które należy wypełnić i złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Rzepinie lub wysłać na adres pocztowy Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do 19 maja 2017 roku.
 
Dla osób, które z jakichś przyczyn nie mogły uczestniczyć w w/w spotkaniu udostępniamy przedmiotowe deklaracje.
Deklaracja udziału w projekcie [pobierz]
Deklaracja dot. audytu i kredytu [pobierz]
 
W razie pytań, uwag związanych z deklaracjami prosimy o kontakt
z Referatem Inwestycji i Zamówień Publicznych, pok. nr 6 tel. 95 759 60 34.
 
 
 
 
 
RAZEM Z GMINĄ RZEPIN UZYSKAJ DOTACJĘ NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII.
 
Burmistrz Rzepina dziękuje mieszkańcom Gminy za duże zainteresowanie udziałem w projekcie dotyczącym uzyskania dofinansowania na odnawialne źródła energii.
W terminie od 30 września do 17 listopada 2016 roku przeprowadziliśmy 7 spotkań. Naszym celem było wzbudzenie Państwa zainteresowania, którego efektem może być ograniczenie rachunków za energię przy jednoczesnym zwiększeniu czystości powietrza w Naszej Gminie… i udało się !
Ostateczny nabór ankiet od zainteresowanych mieszkańców, zakończony został 22 listopada 2016. Łącznie wpłynęło ponad 150 zgłoszeń! Kolejnym etapem realizacji programu będzie przeprowadzenie weryfikacji złożonych ankiet, wizja w terenie oraz indywidualne spotkanie z mieszkańcem, w celu określenia rodzaju wielkości instalacji i wydanie każdorazowo bezpłatnej opinii technicznej dla wszystkich zgłoszonych wniosków w Gminie Rzepin.  Indywidualny audyt określi maksymalny koszt planowanej przez Państwa inwestycji OZE, co pozwoli podjąć decyzję o ostatecznym udziale w programie.
 
Wtyczka Facebook