Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje o Zarządzie Stowarzyszenia

22.01.2018

Informacje o Zarządzie Stowarzyszenia

 
 
23 maja 2023 r. odbyło się Walne Zgromadzenie (Sprawozdawcze) członków Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „SŁONECZKO” w Rzepinie.
Frekwencja dopisała, nie było niespodzianek. Członkowie Stowarzyszenia po wysłuchaniu sprawozdania merytorycznego i finansowego udzielili absolutorium Zarządowi „SŁONECZKA”. Prezesem po raz kolejny na następną kadencję została wybrana Pani Elżbieta Pych.
Zarząd Stowarzyszenia dziękuje wszystkim członkom Stowarzyszenia za tak liczne przybycie i zaufanie,
 
 
ZARZĄD  STOWARZYSZENIA
  1. Elżbieta Pych – Prezes
  2. Zygmunt Rzeszutek – Vice Prezes
  3. Maria Szewczyńska – Sekretarz
  4. Natalia Rogowska – Skarbnik
  5. Wiesława Zawadzka – Członek
KOMISJA REWIZYJNA
  1. Ewa Richert – Przewodnicząca
  2. Jolanta Antonik – Z-ca Przewodniczącego
  3. Renata Kosińska  - Członek
 
Wtyczka Facebook