Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Fundusze rządowe

Ilustracja do informacji: Budowa drogi gminnej nr 102708F (ul. Bocznej) w Rzepinie
25 2023

Budowa drogi gminnej nr 102708F (ul. Bocznej) w Rzepinie

Gmina Rzepin podpisała umowę o  dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 102708F (ul. Bocznej) w Rzepinie” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 963 031 zł.
Zadanie polega na budowie drogi gminnej nr 102708F, ul. Bocznej w Rzepinie. Robotami budowalnymi objęto 285 mb drogi. Nowa jezdnia o szerokości 6 m wykonana zostanie z betonu asfaltowego, a po obu jej stronach wykonane zostaną chodniki. W ramach realizacji prac planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.  Całkowita wartość projektu to 2 035 910,34 zł
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Wtyczka Facebook