Informacje

Aktualności

Ilustracja do informacji: Gminna Poradnia Specjalistyczna IV
09 2024

Gminna Poradnia Specjalistyczna IV

 
"Stowarzyszenie po PROstu Pracownia Rozwoju Osobistego "informuje o realizacji zadania publicznego pt. "Gminna poradnia specjalistyczna IV" w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert  "Organizacja działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w Gminie Rzepin w 2024 r."
 
 
Tytuł projektu: Gminna Poradnia Specjalistyczna IV
 
Rodzaj zadania publicznego: „Organizacja działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w Gminie Rzepin w 2024 r.”
 
Źródło finansowania: Gmina Rzepin
 
Termin realizacji: 01.04.2024 r. – 31.12.2024 r.
Odział w Rzepinie, ul. Wojska Polskiego 28.
 
Projekt „Gminna Poradnia Specjalistyczna IV” współfinansowany przez gminę Rzepin, jest kontynuacją projektów z lat poprzednich. Realizowany jest przez dziewięć miesięcy, w okresie od kwietnia do grudnia 2024 r. 
Działania projektowe adresowane są do całych rodzin, rodziców, młodzieży, a w szczególności dzieci. W ich realizacji będziemy ściśle współpracować z instytucjami oświatowymi na terenie gminy Rzepin –  przedszkolami i szkołami.
W ramach projektu odbywają się konsultacje i terapie specjalistyczne: psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna  a także terapia integracji sensorycznej.
 
Na terenie gminy Rzepin poradnictwo specjalistyczne oraz terapie specjalistyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzone są w zbyt małej ilość w stosunku do potrzeb.  Mimo realizacji coraz większej ilości projektów związanych z pomocą terapeutyczną wciąż jest ogromne zapotrzebowanie na pomoc całym rodzinom – pomoc dotyczącą spraw wychowawczych, radzenia sobie z emocjami, komunikacją itp. Na bieżąco zgłasza się do nas duża ilość rodziców szukających pomocy dla swoich dzieci, jak również dla siebie. Osoby dorosłe, które szukają pomocy najczęściej potrzebują wsparcia ze względu na problemy emocjonalne czy wychowawcze.
 
Udział w konsultacjach i terapiach jest bezpłatny.
 
Koordynator projektu - Agnieszka Choina

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Wtyczka Facebook