Informacje

Gospodarka odpadami

Ilustracja do informacji: Nowy Harmonogram odbioru odpadów komunalnych obowiązujący od sierpnia 2020 r.
29 2020

Nowy Harmonogram odbioru odpadów komunalnych obowiązujący od sierpnia 2020 r.

Wywóz odpadów wielkogabarytowych.
Zgłoszenia dotyczące wywozu odpadów wielkogabarytowych prosimy kierować pod nr tel: 95 733 5608 lub 95 733 5621, do godziny 13:00, dzień przed ich planowanym odbiorem.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Wtyczka Facebook