Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Pracownicy - telefony

01.04.2016

Telefony

OSOBY PIASTUJĄCE KIEROWCZNICZE STANOWISKA W URZĘDZIE MIEJSKIM W RZEPINIE

 
Burmistrz Rzepina
Sławomir Dudzis
tel. (+48 95) 7596 254
kontakt e-mail
 
Sekretarz Gminy
Krystian Pastuszak
tel. (+48 95) 7596 017
kontakt: sekretarz~@~rzepin~.~pl
 
Skarbnik Gminy
Małgorzata Barwińska 
tel. (+48 95) 7597 604 
kontakt e-mail
 
Rzecznik Prasowy
Kamil Michniewicz
tel. (+48 95) 7596 080
kontakt e-mail
 
Radca Prawny
Iwona Stala - Jaworska
tel. (+48 95) 7596 025
kontakt e-mail
 
 

REFERAT ORGANIZACYJNY

 
Imię i nazwisko
Stanowisko
służbowe
Pokój/
nr telefonu
Adres e-mail
Agnieszka Zaremba
Główny specjalista ds. kadr i archiwum zakładowego.
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
33
95 7596062
Robert Gocół
Informatyk
11
95 7596066
Agnieszka Miąc Inspektor ds. obsługi sekretariatu
14
95 7596292
sekretariat~@~rzepin~.~pl
 
 

BIURO RADY MIEJSKIEJ

 
Imię i nazwisko
Stanowisko
służbowe
Pokój/
nr telefonu
Adres e-mail
Bernadetta Wąsowicz
Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej
33
95 7596085
 
 

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

 
Imię i nazwisko Stanowisko służbowe nr telefonu Adres e-mail
Marta Krasucka
Podinspektor ds. obsługi interesanta
95 7596081
mkrasucka~@~rzepin~.~pl
 
 

URZĄD STANU CYWILNEGO

 
Imię i nazwisko
Stanowisko
służbowe
Pokój/
nr telefonu
Adres e-mail
Celina Ratowt
Monika Staniak
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
 
19
95 7596043
 
 
DominikaTumiłowicz
Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
19
95 7596038
 

REFERAT FINANSOWY

 
Imię i nazwisko
Stanowisko
służbowe
Pokój/
nr telefonu
Adres e-mail
Małgorzata Barwińska
Skarbnik Gminy
Kierownik Referatu Finansowego
18
95 7597604
Grażyna Krasucka
Inspektor ds. księgowości budżetowej
24
95 7596060
Patrycja Grabowska
Podinspektor ds. księgowości jednostki i raportowania środków pomocowych
24
95 7596060
e-mail
Wiesława Michniewicz Podinspektor ds. księgowości jednostki i raportowania środków pomocowych
24
95 7596060
 
Anna Antoszewicz
Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych
23
95 7596022
Gertruda Szary
Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych
23
95 7596022
Bartłomiej Kołosza
Inspektor ds. wymiaru, księgowania i windykacji opłaty śmieciowej
25
95 7596093
Marta Klimkiewicz
Inspektor ds. płac i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
25
95 7596093
Katarzyna Sikora Podinspektor ds. obsługi kasy
22
95 7596055
ksikora~@~rzepin~.~pl
Monika Skiba Inspektor ds. księgowości podatkowej i windykacji należności
22
95 7596028
mskiba~@~rzepin~.~pl
 

REFERAT ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 
Imię i nazwisko
Stanowisko służbowe
Pokój/
nr telefonu
Adres e-mail
Bogusław Baranowski
Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego
32
95 7596033
 

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, ŚRODOWISKA I INWESTYCJI

 
Imię i nazwisko
Stanowisko służbowe
Pokój/
nr telefonu
Adres e-mail
Artur Pacześny
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Inwestycji
4
95 7596091
Jerzy Szulc
Inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
5
95 7596078
Agnieszka Piasecka Inspektor ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i rolnictwa
5
95 7596030
e-mail
Katarzyna Stadnik Inspektor ds. dróg i środowiska
5
95 7596027
e-mail
Urszula Tymczyn
Podinspektor ds. budownictwa i inwestycji
8
95 7596035
 
utymczyn~@~rzepin~.~pl
 
Bartosz Kasik Inspektor ds. inwestycji
8
95 7596035
e-mail
 

REFERAT ROZWOJU I PROMOCJI

 
Imię i nazwisko
Stanowisko
służbowe
Pokój/
nr telefonu
Adres e-mail
Aleksandra Zielińska
Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji
1
95 7596083
Angelika Zielińska
Inspektor ds. promocji gminy
2
95 7596082
Katarzyna Misztak Główny specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
2
95 7596082
 
Magdalena Iwan - Ćwiek Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
1
95 7596083
miwan~@~rzepin~.~pl
 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 
Imię i nazwisko
Stanowisko
służbowe
Pokój/
nr telefonu
Adres e-mail
Ewa Sierant – Lipnicka
Główny Specjalista ds. ewidencji działalności gospodarczej.
Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
3
95 7596029
 

REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I NIERUCHOMOŚCIAMI

Imię i nazwisko                        Stanowisko służbowe
Pokój/
nr telefonu                  
Adres e-mail                               
Joanna Pych
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomościami
6
95 7596034
e-mail
Ryszard Zagrobelny Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
7
95 7596047
e-mail
Elżbieta Wiśniewska Inspektor ds. gospodarki przestrzennej
6
95 7596015
e-mail
Piotr Kubisztal Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
7
95 7596047
e-mail
Adam Kondratowicz
 
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
 
7
95 7596016
akondratowicz~@~rzepin~.~pl
 
Wtyczka Facebook