Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Rezerwaty przyrody

30.09.2016

Rezerwaty przyrody.

Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody tworzy się w naszym kraju po to by lepiej chronić najbardziej reprezentatywne fragmenty polskiego krajobrazu. W rezerwatach chroni się rośliny i zwierzęta, którym grozi całkowite wyginięcie.
 
W Puszczy Rzepińskiej na terenie gminy Rzepin ochronie polega dolinny charakter krajobrazu z terenami rolniczymi i użytkami zielonymi. Rezerwat Przyrody "Torfowiska Sułowskie" znajduje się w gminie Rzepin koło wsi Sułów. Jest to rezerwat częściowy o powierzchni 33,73 ha. W 1995 roku uzyskał status prawny. Podstawowym celem założenia rezerwatu jest zachowanie stanowisk rzadkich i ginących gatunków roślin i ptaków wodno-błotnych. W skład rezerwatu wchodzą jezioro i torfowisko. Część jeziora pokryta jest łanami pałki wąskolistnej, trzcinowiskiem, wysokimi turzycami grążelami i grzybieniami białymi. Natomiast torfowisko pokrywa roślinność szuwarowa z mszarem torfowcowym i karłowatą sosną. Na terenie rezerwatu gniazdują aż 43 gatunki ptaków, m.in. czaple siwe, łabędzie nieme, gagoły, błotniaki stawowe, kaczki czernice, żurawie i rybołowy. Osobliwościami rezerwatu są: wełnianka wąskolistna, żurawina błotna, grążel żółty, grzybienie białe oraz kłoć wiechowata.
 
W gminie Słubice na terenie Nadleśnictwa Rzepin w 2003 roku powstał Rezerwat Przyrody "Łęgi koło Słubic". Powierzchnia jego wynosi 397,94 ha. Obejmuje on ścisłą ochroną lasy łęgowe, które w tamtym rejonie są największe. Część północna rezerwatu pokryta jest lasami łęgowymi, tylko gdzieniegdzie pojawiają się odkryte błonia nadrzeczne z licznymi starorzeczami. W miejscowości Biskupice nad zarastającym jeziorem ochroną objęto rzadkie rośliny i ptaki wodne, ochronie podlegają znajdujące się w tamtej okolicy torfowiska.
Wtyczka Facebook