Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża w Lubiechni Małej

22.09.2016

Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża w Lubiechni Małej

Kościół w Lubiechni Małej położony jest w niewielkiej wsi odległej o 7 km na północ od Rzepina. Jest to niewielki kościółek wzniesiony w konstrukcji ryglowej w drugiej połowie XVII wieku z drewnianą wieżą zbudowaną w 1818 roku. Remontowany w XIX i na początku XX wieku. Pomimo pewnych przekształceń, kościół ten przetrwał do chwili obecnej w formie jaką nadano mu w czasie buodowy. Jest jednym z nielicznych na tym terenie sakralnych obiektów ryglowych i to o tak dawnej metryce.
Licząca przeszło 300 lat substancja budowlana kościoła, przy którym w ostatnim pięćdziesięcioleciu nie prowadzono żadnych prac remontowych, jest niestety mocno nadwyrężona. Dla dalszego utrzymania zabytkowego kościółka, który jest najstarszym obiektem we wsi, niezbędne jest wykonanie szerokiego zakresu prac remontowych.
 
HISTORIA BUDOWY KOŚCIOŁA
Istniejący obecnie kościół zbudowany został w 1669 roku. Taka data wraz z inicjałami MG x CA, wyryta była bowiem na nadprożu wejścia do kruchty usytuowanej przy południowej elewacji kościo­ła. Napis z datą, obecnie niezachowany, cytowany jest w inwentarzu zabytków dawnego powiatu Weststernberg wydanego w 1913 roku.
Kościół ten powstał najprawdopodobniej na miejscu starszej świątyni, która musiała tu istnieć od XV wieku. Udokumentowaną w źródłach średniowieczną metrykę miejscowości potwierdza zachowany plan wsi o charakterystycznym dla wieków średnich obrysie owa lnicy z wrzecionowatym nawsiem, w którego obrębie zawsze sytuowany był kościół.
O istnieniu kościoła przed 1669 rokiem, świadczą głównie informacje o średniowiecznych dzwonach, które wisiały w wieży kościoła w Lubiechni jeszcze w 1912 roku. Kościół ten był zapewne również budowlą ryglową, która mogła ulec zniszczeniu w okresie Wojny Trzydziestoletniej.
Nowy kościół powstał z fundacji miejscowej ludności i ówczesnego właściciela wsi, którym była rodzina von Ludwig. Świadczy o tym herb rodu umieszczony w zwieńczeniu barokowego ołtarza i napis, który znajdował się obok a mianowicie -"von Ludewich". W zwieńczeniu ołtarza ustawiono dwie rzeźby apostołów, które są bez wątpienia starsze niż ołtarz i mogły pochodzić ze średniowiecznego ołtarza, co również potwierdza tezę o istnieniu w Lubiechni kościoła przed 1669 rokiem. Oprócz ołtarza do wnętrza kościoła ufundowano również ambonę, emporę organową i chrzcielnicę. Ocalałe z dawnego kościoła dzwony zawieszono w nowej wieży albo w wolnostojącej dzwonnicy. Oba dzwony istniejące jeszcze w 1912 roku, pochodziły z czasów średniowiecza.
W ciągu XVIII wieku do wnętrza kościoła ufundowano jeszcze m.in. nową chrzcielnicę, kielich srebrny z pateną berlińskiej roboty z inicjałami "J.C.M.", drugi kielich srebrny wykonany we Frankfurcie z napisem "Klein Lubbichow 1796".
Na początku XIX wieku, do zachodniej elewacji kościółka dobudowano nową, drewnianą wieżę. Ufundował ją ówczesny właściciel wsi von Berg, o czym świadczył napis na chorągiewce wieńczącej hełm wieży, zawierający datę i inicjały fundatora "v. B 1818". W chwili obecnej trudno jest stwierdzić czy wieża powstała na miejscu barokowej czy też wybudowano ją od podstaw. W każdym razie w jej wnętrzu zawieszono dwa średniowieczne dzwony. W okresie tym przeprowadzono też remont korpusu kościoła, wymieniając m. in. odeskowanie stropu we wnętrzu i zakładając nową stolarkę drzwi w kruchcie południowej.
Z XIX wieku pochodzi kamienno ceglany mur otaczający teren działki kościelnej. Istniejący tu wcześniej cmentarz zamknięto dla pochówków. Nowy cmentarz założono przy wjeździe do wsi od strony południowo zachodniej.
Kolejny remont kościoła przeprowadzono w 1913 roku. Wówczas z wieży zdjęto średniowieczne dzwony, fundując jeden nowy dzwon z datą 1913r. We wnętrzu wieży na poziomie przyziemia wymurowano ceglane ściany stawiając nowy bieg schodów przy ścianie zachodniej. Mury korpusu kościoła wzmocniono żeliwną obejmą a pola międzyryglowe otynkowano i pomalowano wapnem na biało. W tym okresie we wnętrzu ufundowano nowe ławy kolatorskie a balustradę empory pokryto stylizowaną polichromią roślinną z inskrypcjami zawierającymi cytaty z Pisma Świętego.
 
DZIEJE KOŚCIOŁA PO 1945 ROKU
Pierwszy kościół w Lubiechni był świątynią katolicką podległą biskupstwu lubuskiemu. W okresie reformacji, po połowie XVI wieku przystosowany został dla potrzeb protestantów, którzy w 1669r wznieśli zachowaną do dziś budowlę. Po 1945 roku świątynia ta przejęta została przez kościół katolicki. W 1947 roku została poświęcona jako kościół filialny podległy parafii w Rzepinie.
 
Opracowano na podstawie:
Opracowania na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy w Rzepinie
mgr Kazimiera Kalita Skwirzyńska
Szczecin, 1996
 
 
 
 
 
 
Wtyczka Facebook