Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Pomniki przyrody

30.09.2016

Pomniki przyrody.

Na terenie obejmującym swym zasięgiem Nadleśnictwo Rzepin występuje 14 pomników przyrody ożywionej i martwej, wpisanych do wykazu Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Są to głównie okazy drzew liściastych, ale są też grupy sosen. Przyrodę nieożywioną prezentuje pomnikowy głaz narzutowy znajdujący się we wsi Gajec. Najokazalszym drzewem pomnikowym jest sześćsetletni dąb "Piast", który stanowi nie lada wyzwanie dla leśników i ekologów, bowiem tak stare drzewa atakuje kozioróg dębosz - chroniony gatunek owada. Pozostałe pomniki przyrody stanowią grupy sosen pospolitych, dęby szypułkowe, buki zwyczajne, topole czarne, wiąz szypułkowy oraz wierzba biała. Na terenie Nadleśnictwa Rzepin występują także chronione obszary takie jak: stanowisko występowania i rozrodu żółwia błotnego oraz stanowisko archeologiczne "Grodzisko" – obiekt kultury prasłowiańskiej.
Na terenie Rzepina wyznaczono także strefy ochronne ptaków chronionych: bociana czarnego i orła bielika.