Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „SŁONECZKO” w Rzepinie

10.09.2020

Stowarzyszenie SŁONECZKO cały czas ”Tworzy”

Warsztaty garncarskie to kontynuacja realizacji projektu pn. “TworzyMY w Rzepinie”  dofinansowanego przez Gminę Rzepin w ramach zadania publicznego „Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Rzepin w 2020 r.".
Podczas zajęć uczestnicy warsztatów na kole garncarskim własnoręcznie wykonali miseczki i wazoniki z gliny. Po wypaleniu w piecu każdy z uczestników  zajął się szkliwieniem swojego dzieła, następnie  pięknie oszklone miseczki z powrotem wróciły do  pieca. A oto efekt końcowy. Wszystkie są naprawdę piękne! Członkowie Stowarzyszenia „Słoneczko” dziękują Pani Ani za wspólnie spędzony czas.
12.09.2018

Informacja o zrealizowanym projekcie

Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „SŁONECZKO” w Rzepinie  zakończyło projekt  pn. ”Zdrowie chlebem i wodą pisane”. Zmęczeni i szczęśliwi dotarliśmy do Rzepina. A jak było? Myślę, że zdrowo i wesoło. Atrakcji było dużo m.in. kolejka gondolowa, spacer w chmurach, tańce.  Byliśmy w Czarcim Młynie i na Łące Izerskiej. Pogoda i humory nie opuszczały uczestników wyjazdu do samego końca. W drodze powrotnej odwiedziliśmy zamek w Kliczkowie. Grupa było bardzo liczna (70 osób), ale bardzo zdyscyplinowana.
Projekt dofinansowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, turystyki  i rekreacji.
22.01.2018

Informacja o pracy Stowarzyszenia "Słoneczko"

 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „SŁONECZKO” w Rzepinie zawiązało się w  dniu 10 stycznia 2013 r. , a zarejestrowane zostało w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w  dniu 15.02.2013 r. 
Od 8 listopada 2016r. Stowarzyszenie „SŁONECZKO” uzyskało status   Organizacji Pożytku Publicznego i można przekazać nam 1% swojego  podatku KRS 0000450623.
 
Stowarzyszenie „SŁONECZKO” na dzień dzisiejszy liczy 80 członków. Pomysłodawcą i pierwszym Prezesem stowarzyszenia był Pan Kazimierz Depczyński, od kwietnia 2016r. Prezesem  Stowarzyszenia jest Pani Elżbieta Pych.
Celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych i ich rodzin (opiekunów) bez względu na rodzaj niepełnosprawności.
Członkami stowarzyszenia są nie tylko osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie (rodzina), ale również osoby sprawne fizycznie.
Stowarzyszenie o chwili powstania sprawowało patronat nad organizowanym od lat balem dla osób niepełnosprawnych, który dzięki pomocy Burmistrza i Radnych Rady Miejskiej mógł być organizowany corocznie w miesiącu styczniu. Organizujemy także spotkania i wyjazdy integracyjne.
Spotykamy się i organizujemy wspólnie z innymi stowarzyszeniami imprezy kulturalne związa min. z obchodami „Dnia Matki”, „Dniami Rzepina” czy „Koncertami Młodych Instrumentalistów”.
Dzięki dofinansowaniu, jakie stowarzyszenie „SŁONECZKO” otrzymuje od Gminy Rzepin, Starostwa Powiatowego, Radnych i sponsorów mogliśmy w okresie od powstania naszego stowarzyszenia do dnia dzisiejszego zorganizować:
Festyn Integracyjny pn. "Tacy sami".
„Turniej Warcabowy” połączony z otwarciem nowego placu zabaw przy ulicy Moniuszki w Rzepinie.
Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą również w organizowanych corocznie Transgranicznych piknikach wolontariuszy i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Uczestniczyliśmy w II i III transgranicznym pikniku wolontariuszy i przedstawicieli organizacji pozarządowych, który został zorganizowany w Górzycy i Ośnie Lubuskim. Pikniki służą integracji przedstawicieli III sektora, którzy działają na pograniczu polsko-niemieckim. W piknikach udział wzięło ponad 20 organizacji pozarządowych z terenu przygranicznego. Na piknikach podpisano i wręczono umowy na dofinansowanie zadań w ramach programu Działaj Lokalnie VIII Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności , realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii i Fundację na rzecz Collegium Polonicom. Stowarzyszenie Słoneczko też skorzystało z takiego dofinansowania.
Stowarzyszenie zorganizowało cykl spotkań z psychologiem-terapeutą, masażystą-rehabilitantem pn. „Akcja-Integracja”, które mogły się odbyć dzięki pomocy dyrekcji Miejskiego Domu Kultury w Rzepinie.
Od początku powstania stowarzyszenia corocznie w m-cu grudniu organizujemy w ramach Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych „Rzepiński Dzień Osób Niepełnosprawnych”. 1 grudnia 2017 r. odbył się już piaty pod hasłem „Muzyka nam w duszy gra”. Na obchodny tego święta zapraszamy stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych nie tylko z powiatu słubickiego, ale również sulęcińskiego.
W tym dniu przyjeżdżają do nas ze swoimi występami  uczestnicy warsztatów terapii zajęciowych, ośrodków  i  domów dziennego pobytu. W tym dniu również dziękujemy naszym sponsorom i darczyńcom.
Organizujemy corocznie Wigilie dla  członków stowarzyszenia i ich najbliższych.
Od zawiązania stowarzyszenia organizujemy wyjazdy integracyjne:
Wyjazd  integracyjny  powiązany z ogniskiem i wypoczynkiem do Międzyzdrojów w dniach 04-05.10.2014, do  Karpacza od 2 do 4 października 2015 r. pn. „I ty możesz być bardziej aktywny – wędrówki po górach Izerskich” .
W 2016 r. w m-cu wrześniu odwiedziliśmy Łódź. Projekt pn. „Stacja kultura i słoneczna aquaintegracja”.
Mieliśmy okazję zwiedzić Międzyrzecki Rejon Umocnień w Kaławie oraz odwiedzić Pana Jana w Nietoperku , który własnoręcznie zbudował miniaturową kolejkę wąskotorową , którą udostępnił dla naszych podopiecznych.
7 marca 2016r. członkowie Naszego Stowarzyszenia wspólnie z uczestnikami Powiatowego Ośrodka „Wsparcie” w Rzepinie dzięki uprzejmości Pana Nadleśniczego mogli sprawdzić swoje umiejętności przy sadzeniu lasu. Posadziliśmy około tysiąca sadzonek.
 
Swoim działaniem członkowie Stowarzyszenia chcą wzmocnić świadomość poczucia swojej wartości wśród osób niepełnosprawnych i zachęcić ich do korzystania z dóbr kultury współczesnej, dając im pewność siebie i obycie w codziennych nierzadko skomplikowanych dla nich sprawach.
Rok 2017 rozpoczęliśmy od wyjazdu na termy do Tarnowa Podgórnego. A od marca zaczęliśmy realizację projektu dofinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Słubicach pn. „Każdy z nas jest piękny”. Był to cykl trzech warsztatów, które prowadziła Pani Iwonka Parszywka-Marczuk.  Były to warsztaty z robienia kartek świątecznych (wielkanocnych), warsztaty malarskie (na które zaprosiliśmy Pana Mariusza Mączkę niepełnosprawnego artystę malującego ustami), warsztaty z filcowania, które usprawniają dłonie i są bardzo dobrym ćwiczeniem dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją kończyn górnych.  Partnerem w warsztatach był Powiatowy Ośrodek Wsparcia z Rzepina. Uczestnikami  byli również członkowie naszego stowarzyszenia i wolontariusze.
W kwietniu 2017 r. wzięliśmy udział w XXIV Paradzie Parowozów w Wolsztynie. Pogoda co prawda nie dopisała, ale w drodze powrotnej  zatrzymaliśmy się w Dąbrówce Wielkopolskiej, gdzie Panie z Koła Gospodyń wiejskich poczęstowały nas gorąca regionalną zupą „Nie becz” i blinami oraz opowiedziały historię związaną z tym posiłkiem.
W czerwcu zorganizowany został tygodniowy wyjazd nad morze – turnus rehabilitacyjno- wypoczynkowy do Międzyzdrojów. Wzięło w nim udział 28 osób.
W lipcu,  jak co roku na organizowanych przez Gminę Rzepin Dniach Puszczy Rzepińskiej, pokazaliśmy społeczeństwu Rzepina nasze prace wykonane na warsztatach. Wśród naszych członków mamy artystę pisarza  - Janka Rzeszutka, któremu urządziliśmy kącik spotkanie z autorem (Janek jest osobą niepełnosprawna od urodzenia i pisze piękne wiersze).
Organizujemy również spotkania wyjazdowe połączone z poznaniem historii naszego rejonu. W sierpniu wybraliśmy się do malowniczego kościółka w naszej Gminie – Lubiechni Małej, gdzie historię poznania kościółka przekazał nam Pan Damian Utracki - z zamiłowania i wykształcenia historyk, działacz społeczny i Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzepinie.
Końcówka września to trzydniowy wyjazd nad morze  realizując projekt „Jesienne jodowanie” dofinansowany przez Gminę Rzepin . Mogliśmy pooddychać morskim powietrzem, pobawić się przy muzyce na żywo oraz odwiedzić Park Miniatur Latarni Morskich w Niechorzu. Byliśmy też na 15 południku w Trzęsaczu, gdzie każdy otrzymał Certyfikat.
Końcówka października to wyjazd do Rokitna i Paradyża a listopad to przygotowany wspólnie z Miejskim Domem Kultury w Rzepinie wernisaż – wystawę prac Pana Mariusza Maczki – niepełnosprawnego artysty malarza malującego ustami. Podczas wernisażu Pan Mariusz w ciągu zaledwie 15- stu minut namalował piękny obrazek świąteczny. Pokazał zebranym namiastkę swojego warsztatu.
 
                                                                                               Prezes Stowarzyszenia
                                                                                               Elżbieta Pych
 
 
 
 
 
 
 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „SŁONECZKO” w Rzepinie zawiązało się w  dniu 10 stycznia 2013 r. , a zarejestrowane zostało w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w  dniu 15.02.2013 r. 
Od 8 listopada 2016r. Stowarzyszenie „SŁONECZKO” uzyskało status   Organizacji Pożytku Publicznego i można przekazać nam 1% swojego  podatku KRS 0000450623.
 
Stowarzyszenie „SŁONECZKO” na dzień dzisiejszy liczy 80 członków. Pomysłodawcą i pierwszym Prezesem stowarzyszenia był Pan Kazimierz Depczyński, od kwietnia 2016r. Prezesem  Stowarzyszenia jest Pani Elżbieta Pych.
Celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych i ich rodzin (opiekunów) bez względu na rodzaj niepełnosprawności.
Członkami stowarzyszenia są nie tylko osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie (rodzina), ale również osoby sprawne fizycznie.
Stowarzyszenie o chwili powstania sprawowało patronat nad organizowanym od lat balem dla osób niepełnosprawnych, który dzięki pomocy Burmistrza i Radnych Rady Miejskiej mógł być organizowany corocznie w miesiącu styczniu. Organizujemy także spotkania i wyjazdy integracyjne.
Spotykamy się i organizujemy wspólnie z innymi stowarzyszeniami imprezy kulturalne związa min. z obchodami „Dnia Matki”, „Dniami Rzepina” czy „Koncertami Młodych Instrumentalistów”.
Dzięki dofinansowaniu, jakie stowarzyszenie „SŁONECZKO” otrzymuje od Gminy Rzepin, Starostwa Powiatowego, Radnych i sponsorów mogliśmy w okresie od powstania naszego stowarzyszenia do dnia dzisiejszego zorganizować:
Festyn Integracyjny pn. "Tacy sami".
„Turniej Warcabowy” połączony z otwarciem nowego placu zabaw przy ulicy Moniuszki w Rzepinie.
Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą również w organizowanych corocznie Transgranicznych piknikach wolontariuszy i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Uczestniczyliśmy w II i III transgranicznym pikniku wolontariuszy i przedstawicieli organizacji pozarządowych, który został zorganizowany w Górzycy i Ośnie Lubuskim. Pikniki służą integracji przedstawicieli III sektora, którzy działają na pograniczu polsko-niemieckim. W piknikach udział wzięło ponad 20 organizacji pozarządowych z terenu przygranicznego. Na piknikach podpisano i wręczono umowy na dofinansowanie zadań w ramach programu Działaj Lokalnie VIII Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności , realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii i Fundację na rzecz Collegium Polonicom. Stowarzyszenie Słoneczko też skorzystało z takiego dofinansowania.
Stowarzyszenie zorganizowało cykl spotkań z psychologiem-terapeutą, masażystą-rehabilitantem pn. „Akcja-Integracja”, które mogły się odbyć dzięki pomocy dyrekcji Miejskiego Domu Kultury w Rzepinie.
Od początku powstania stowarzyszenia corocznie w m-cu grudniu organizujemy w ramach Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych „Rzepiński Dzień Osób Niepełnosprawnych”. 1 grudnia 2017 r. odbył się już piaty pod hasłem „Muzyka nam w duszy gra”. Na obchodny tego święta zapraszamy stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych nie tylko z powiatu słubickiego, ale również sulęcińskiego.
W tym dniu przyjeżdżają do nas ze swoimi występami  uczestnicy warsztatów terapii zajęciowych, ośrodków  i  domów dziennego pobytu. W tym dniu również dziękujemy naszym sponsorom i darczyńcom.
Organizujemy corocznie Wigilie dla  członków stowarzyszenia i ich najbliższych.
Od zawiązania stowarzyszenia organizujemy wyjazdy integracyjne:
Wyjazd  integracyjny  powiązany z ogniskiem i wypoczynkiem do Międzyzdrojów w dniach 04-05.10.2014, do  Karpacza od 2 do 4 października 2015 r. pn. „I ty możesz być bardziej aktywny – wędrówki po górach Izerskich” .
W 2016 r. w m-cu wrześniu odwiedziliśmy Łódź. Projekt pn. „Stacja kultura i słoneczna aquaintegracja”.
Mieliśmy okazję zwiedzić Międzyrzecki Rejon Umocnień w Kaławie oraz odwiedzić Pana Jana w Nietoperku , który własnoręcznie zbudował miniaturową kolejkę wąskotorową , którą udostępnił dla naszych podopiecznych.
7 marca 2016r. członkowie Naszego Stowarzyszenia wspólnie z uczestnikami Powiatowego Ośrodka „Wsparcie” w Rzepinie dzięki uprzejmości Pana Nadleśniczego mogli sprawdzić swoje umiejętności przy sadzeniu lasu. Posadziliśmy około tysiąca sadzonek.
 
Swoim działaniem członkowie Stowarzyszenia chcą wzmocnić świadomość poczucia swojej wartości wśród osób niepełnosprawnych i zachęcić ich do korzystania z dóbr kultury współczesnej, dając im pewność siebie i obycie w codziennych nierzadko skomplikowanych dla nich sprawach.
Rok 2017 rozpoczęliśmy od wyjazdu na termy do Tarnowa Podgórnego. A od marca zaczęliśmy realizację projektu dofinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Słubicach pn. „Każdy z nas jest piękny”. Był to cykl trzech warsztatów, które prowadziła Pani Iwonka Parszywka-Marczuk.  Były to warsztaty z robienia kartek świątecznych (wielkanocnych), warsztaty malarskie (na które zaprosiliśmy Pana Mariusza Mączkę niepełnosprawnego artystę malującego ustami), warsztaty z filcowania, które usprawniają dłonie i są bardzo dobrym ćwiczeniem dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją kończyn górnych.  Partnerem w warsztatach był Powiatowy Ośrodek Wsparcia z Rzepina. Uczestnikami  byli również członkowie naszego stowarzyszenia i wolontariusze.
W kwietniu 2017 r. wzięliśmy udział w XXIV Paradzie Parowozów w Wolsztynie. Pogoda co prawda nie dopisała, ale w drodze powrotnej  zatrzymaliśmy się w Dąbrówce Wielkopolskiej, gdzie Panie z Koła Gospodyń wiejskich poczęstowały nas gorąca regionalną zupą „Nie becz” i blinami oraz opowiedziały historię związaną z tym posiłkiem.
W czerwcu zorganizowany został tygodniowy wyjazd nad morze – turnus rehabilitacyjno- wypoczynkowy do Międzyzdrojów. Wzięło w nim udział 28 osób.
W lipcu,  jak co roku na organizowanych przez Gminę Rzepin Dniach Puszczy Rzepińskiej, pokazaliśmy społeczeństwu Rzepina nasze prace wykonane na warsztatach. Wśród naszych członków mamy artystę pisarza  - Janka Rzeszutka, któremu urządziliśmy kącik spotkanie z autorem (Janek jest osobą niepełnosprawna od urodzenia i pisze piękne wiersze).
Organizujemy również spotkania wyjazdowe połączone z poznaniem historii naszego rejonu. W sierpniu wybraliśmy się do malowniczego kościółka w naszej Gminie – Lubiechni Małej, gdzie historię poznania kościółka przekazał nam Pan Damian Utracki - z zamiłowania i wykształcenia historyk, działacz społeczny i Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzepinie.
Końcówka września to trzydniowy wyjazd nad morze  realizując projekt „Jesienne jodowanie” dofinansowany przez Gminę Rzepin . Mogliśmy pooddychać morskim powietrzem, pobawić się przy muzyce na żywo oraz odwiedzić Park Miniatur Latarni Morskich w Niechorzu. Byliśmy też na 15 południku w Trzęsaczu, gdzie każdy otrzymał Certyfikat.
Końcówka października to wyjazd do Rokitna i Paradyża a listopad to przygotowany wspólnie z Miejskim Domem Kultury w Rzepinie wernisaż – wystawę prac Pana Mariusza Maczki – niepełnosprawnego artysty malarza malującego ustami. Podczas wernisażu Pan Mariusz w ciągu zaledwie 15- stu minut namalował piękny obrazek świąteczny. Pokazał zebranym namiastkę swojego warsztatu.
 
                                                                                               Prezes Stowarzyszenia
                                                                                               Elżbieta Pych
 
 
 
 
 
 
Wtyczka Facebook