Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Door-to-door

16 Listopad 2021

Świadczenia usług transportowych door-to-door na rzecz mieszkańców Gminy Rzepin.

 
 
 
Urząd Miejski w Rzepinie realizuje usługi indywidualnego transportu „door-to-door” w ramach którego możliwe będzie bezpłatne skorzystanie z przejazdu specjalistycznym pojazdem, przystosowanym do przewozu max. 9 osób, w tym jednej osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Usługa będzie dostępna dla pełnoletnich mieszkańców Gminy Rzepin w okresie do 30 czerwca 2024r.
 
Głównym celem świadczonej usługi jest zwiększenie aktywizacji społeczno-zawodowej w zakresie odbudowy i podtrzymania niezbędnych umiejętności społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych przez mieszkańców Gminy z uzasadnionymi potrzebami wsparcia w zakresie mobilności. Indywidualny transport osób będzie obejmował swym zasięgiem teren województwa lubuskiego.
 
Osobami uprawnionymi do korzystania z transportu specjalistycznego są w szczególności:
*osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
*osoby korzystające z Klubu Senior + w Rzepinie;
* osoby posiadające znaczne ograniczenia w samodzielnym  przemieszczaniu  się  (poruszające  się  na wózkach inwalidzkich, przy pomocy kul łokciowych, balkonika,  osoby  niewidome, słabowidzące,  będące niezdolne do korzystania ze środków  transportu zbiorowego);
 *inne osoby z uzasadnioną potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.
 
Cel przejazdu w ramach usługi „door - to – door” obejmować będzie następujące kategorie:
 * aktywizację społeczną - w tym m.in. nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, m.in. poprzez udział w zajęciach propagujących dostęp do kultury (kino, teatr itp.), jak również poprzez spotkania integracyjne;
*zawodową - w tym. m.in. utrzymanie zatrudnienia, pomoc w wyborze lub zmianie zawodu;
* edukacyjną - wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie go do potrzeb rynku pracy;
* zdrowotną - wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie (wizyty u specjalistów, rehabilitacje).
 
Osoby korzystające z usługi zobowiązane będą wypełnić i podpisać stosowne oświadczenie o spełnieniu warunków, deklarację o zachowaniu celu podróży, jak również zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załączniki do niniejszego ogłoszenia).
Usługa „door – to – door” świadczona będzie w dni robocze w godzinach od 7.00 do 19.00.
 
Zapotrzebowanie na usługę należy rezerwować z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem pod numerem telefonu 508 057 024 (telefon czynny od pon. do pt. w godz. 8:00-15:00) lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Rzepinie (pokój nr 1).
W każdym przypadku podczas zgłaszania zapotrzebowania wymagane będzie złożenie pisemnego wniosku (wzory dokumentów do pobrania poniżej w formie załączników).
W przypadku, gdy osoba uprawniona, która zamówiła usługę transportową, nie będzie mogła z niej skorzystać w wyznaczonym terminie, zobowiązana jest ona do bezzwłocznego odwołania zamówionego przejazdu (usługi transportowe na terenie Gminy Rzepin należy odwołać z co najmniej 2-godzinnym wyprzedzeniem, natomiast poza terenem Gminy z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem).
 
Plakat informujący o projekcie "Usługi indywidualnego transportu „door-to-door” oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Rzepin" - pobierz
 
 
 
Usługi indywidualnego transportu „door-to-door” oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych
 
Urząd Miejski w Rzepinie realizuje projekt pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, w ramach którego możliwe będzie bezpłatne skorzystanie z indywidualnego przejazdu specjalistycznym pojazdem, przystosowanym do przewozu max. 9 osób, w tym jednej osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Usługa będzie dostępna dla pełnoletnich mieszkańców Gminy Rzepin przez okres realizacji projektu, tj. do 31.12.2022 r. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywizacji społeczno-zawodowej w zakresie odbudowy i podtrzymania niezbędnych umiejętności społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych przez mieszkańców Gminy z uzasadnionymi potrzebami wsparcia w zakresie mobilności. Indywidualny transport osób będzie obejmował swym zasięgiem teren Gminy Rzepin oraz tereny powiatów: słubickiego, sulęcińskiego, gorzowskiego, świebodzińskiego, a także miast Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry (w uzasadnionych przypadkach możliwe jest świadczenie usługi poza wymienionymi obszarami).
Osobami uprawnionymi do korzystania z transportu specjalistycznego są w szczególności:
  1. osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  2. osoby korzystające z Klubu Senior + w Rzepinie;
  3. osoby posiadające znaczne ograniczenia w samodzielnym  przemieszczaniu  się  (poruszające  się  na wózkach inwalidzkich, przy pomocy kul łokciowych, balkonika,  osoby  niewidome, słabowidzące,  będące    niezdolne  do  korzystania  ze  środków  transportu zbiorowego);
  4. inne osoby z uzasadnioną potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.
Cel przejazdu w ramach usługi „door - to – door” obejmować będzie następujące kategorie:
  1. aktywizację społeczną - w tym m.in. nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, m.in. poprzez udział w zajęciach propagujących dostęp do kultury (kino, teatr itp.), jak również poprzez spotkania integracyjne;
  2. zawodową - w tym. m.in. utrzymanie zatrudnienia, pomoc w wyborze lub zmianie zawodu;
  3. edukacyjną - wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie go do potrzeb rynku pracy;
  4. zdrowotną - wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie (wizyty u specjalistów, rehabilitacje).
Osoby korzystające z usługi zobowiązane będą wypełnić i podpisać stosowne oświadczenie o spełnieniu warunków, deklarację o zachowaniu celu podróży, jak również zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załączniki do niniejszego ogłoszenia).
Usługa „door – to – door” świadczona będzie w dni robocze w godzinach od 7.00 do 19.00, w zależności od potrzeb (w uzasadnionych przypadkach usługa może zostać wykonana także w dni wolne od pracy).
Zapotrzebowanie na usługę należy rezerwować z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem pod numerem telefonu 508 057 024 (telefon czynny od pon. do pt. w godz. 8:00-15:00), osobiście w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Rzepinie
(pokój nr 2), bądź przez e-mail: transport~@~rzepin~.~pl. W każdym przypadku podczas zgłaszania zapotrzebowania wymagane będzie złożenie pisemnego wniosku (wzory dokumentów do pobrania poniżej w formie załączników).
W przypadku, gdy osoba uprawniona, która zamówiła usługę transportową, nie będzie mogła z niej skorzystać w wyznaczonym terminie, zobowiązana jest ona do bezzwłocznego odwołania zamówionego przejazdu (usługi transportowe na terenie Gminy Rzepin należy odwołać z co najmniej 2-godzinnym wyprzedzeniem, natomiast poza terenem Gminy z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem).
 
Plakat informujący o projekcie "Usługi indywidualnego transportu „door-to-door” oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Rzepin" - pobierz
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Wtyczka Facebook